โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย ชานนท์ ลินด์บลัด เลขที่บัญชี 006-3-54140-0

ช่องทางการจัดส่งมีดังนี้

   ไปรษณีย์ ลงทะเบียน 30 บาท  ระยะเวลาการจัดส่ง 3-5 วัน

   ไปรษณีย์ แบบ EMS 50 บาท  ระยะเวลาการจัดส่ง 1-2 วัน 

   ส่งเคอรี่ ค่าจัดส่ง 60 บาท  ระยะเวลาการจัดส่ง 1-2 วัน

   เก็บเงินปลายทางของเคอรี่ ค่าบริการ 100 บาท ระยะเวลาการจัดส่ง 2-3 วัน