ชาร์ม

ชาร์มเงินฝังพลอย BLACK CZ 22 เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 9x10มิล / นน. 2.9กรัม

฿ 1,240 ฿ 1,240

ชาร์มเงินเกลี้ยง,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 12x9มิล / นน. 1.3กรัม

฿ 460 ฿ 460

ชาร์มเงินฝังพลอย cz 1 เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 14x12มิล / นน. 3กรัม

฿ 720 ฿ 720

ชาร์มเงินปะหน้าทอง 14K,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 9x15มิล / นน.1.4กรัม

฿ 1,900 ฿ 1,900

ชาร์มเงินฝังพลอย cz 1 เม็ด,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 7x10มิล /นน. 1กรัม

฿ 380 ฿ 380

ชาร์มเงินเกลี้ยง,ผิวรมดำขัดเงา กว้างxสูง 8x10มิล /นน. 1.7กรัม

฿ 400 ฿ 400

ชาร์มเงินหยอดสีคัลเลอร์อิทสีฟ้าใส,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 6x12มิล /นน.2.3กรัม

฿ 660 ฿ 660

ชาร์มเงินฝังพลอย cz 1เม็ด,ผิวเงา,ชุบทอง3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว กว้าง xสูง 11x12มิล /นน. 1.4กรัม

฿ 680 ฿ 680

ชาร์มเงินปะหน้าทอง 14K,ผิวเงา,รมดำ กว้างxสูง 6.5x10.5มิล / นน.1.3กรัม

฿ 1,200 ฿ 1,200

ชาร์มบอลเงินเกลี้ยงขนาด 8มิล,ผิวเงา,ชุบเงิน ล็อคLCN01 /นน. 1.1กรัม

฿ 400 ฿ 400

ชาร์มเงินเกลี้ยง,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 17x10มิล /นน. 2.1กรัม

฿ 480 ฿ 480

ชาร์มบอลเงินเกลี้ยงขนาด 12มิล,ผิวเงา,ชุบเงิน ล็อคLCN01 /นน.2กรัม

฿ 400 ฿ 400

ชาร์มเงินเกลี้ยงหยอดสีแดง ผิวเงา ชุบเงิน ขนาดกว้างxสูง 17x10มิล/ นน. 1.6กรัม

฿ 540 ฿ 540