งานพลอย

New

ต่างหูเงินฝังพลอย CZ 52เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 8x16มิล / นน. 1.3 กรัม

฿ 1,110 ฿ 1,110
Best Seller

ต่างหูเงินฝังพลอย AMETHYST 7x9มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 7x10มิล / นน. 3.5 กรัม

฿ 1,440 ฿ 1,440

ต่างหูเงินฝังพลอย SAPPHIRE ผิวด้านสลับเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้าง xสูง 6x10มิล / นน. 1.78กรัม

฿ 630 ฿ 630

ต่างหูเงินฝังพลอย BLACK CZ 44 เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 10x10มิล / นน. 5.8กรัม

฿ 1,500 ฿ 1,500

ต่างหูเงินฝังเพชร H P3/0.04cts. ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 9x9มิล / นน. 1.1กรัม

฿ 1,440 ฿ 1,440

ต่างหูเงินฝังเพชร H P3/0.03cts. ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 5x24มิล / นน. 2.7กรัม

฿ 1,410 ฿ 1,410

ต่างหูเงินฝังพลอย SAPPHIRE ,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 1.2x35มิล / นน. 2.7กรัม

฿ 990 ฿ 990

ต่างหูเงินฝังพลอย TIGER HEMATITE OV8X10,ผิวเงา กว้างxสูง 9x11มิล / นน. 2.6กรัม

฿ 690 ฿ 690

ต่างหูเงินฝังพลอย AMETHYST RD5MM,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้าง6.5มิล / นน.1.5กรัม

฿ 570 ฿ 570

ต่างหูเงินฝังพลอย CZ OV6X8,ผิวเงา กว้างxสูง 8x10มิล / นน. 2กรัม

฿ 510 ฿ 510

ต่างหูเงินฝังเพชร H P3/0.01cts. ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 7x8มิล / นน. 1.6กรัม

฿ 720 ฿ 720

ต่างหูเงินปะหน้าทอง 9K ฝังพลอย cz สีขาว 1เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 10x18มิล /นน. 3กรัม

฿ 2,150 ฿ 2,150

ต่างหูเงินฝังเพชร H P3/0.02cts.ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองชมพู3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว กว้างxสูง 9x8มิล / นน. 2กรัม

฿ 1,230 ฿ 1,230

ต่างหูเงินฝังเพชร H P1/0.06cts.,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 7x12มิล / นน. 1.5กรัม

฿ 2,850 ฿ 2,850

ต่างหูเงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 24x36 มิล / นน. 11.5 กรัม

฿ 2,340 ฿ 2,340

ต่างหูเงินฝังพลอย cz 28เม็ด,LAVENDER CZ ขนาดRD10มิล 2เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 13x21มิล / นน. 6.8กรัม

฿ 1,500 ฿ 1,500

ต่างหูเงินฝังพลอย BLACK ONYX ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 11x16มิล / นน. 4.8 กรัม

฿ 1,140 ฿ 1,140

ต่างหูเงินฝังพลอย cz 48เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 10x30มิล /นน. 4กรัม

฿ 1,620 ฿ 1,620

ต่างหูเงินฝังพลอย MOTHER OF PEARL ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 11x11มิล / นน. 6.7 กรัม

฿ 1,320 ฿ 1,320

ต่างหูเงินฝังพลอย BLACK ONYX ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 11x18มิล / นน. 7.5 กรัม

฿ 1,800 ฿ 1,800

ต่างหูเงินฝังพลอย CZ 10เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 6.5x21มิล / นน. 3.3 กรัม

฿ 1,020 ฿ 1,020

ต่างหูเงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 12x11.5 มิล / นน. 6.4 กรัม

฿ 1,830 ฿ 1,830

ต่างหูเงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 9x15 มิล / นน. 7.3 กรัม

฿ 1,290 ฿ 1,290

ต่างหูเงินฝังพลอย CZ 38 เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 8x13มิล / นน. 3.5 กรัม

฿ 1,170 ฿ 1,170

ต่างหูเงินฝังพลอย CZ 36 เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 7x9มิล / นน. 5 กรัม

฿ 1,020 ฿ 1,020

ต่างหูเงินฝังพลอย PINK SAPPHIRE 2เม็ด,SWISS BLUE TOPAZ 2เม็ด,WHITE SAPPHIRE 2เม็ด,ติดมุกน้ำจืด5-5.5มิล ผิวด้านสลับเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 14x50มิล / นน. 7 กรัม

฿ 3,150 ฿ 3,150

ต่างหูเงินฝังพลอย WHITE SAPPHIRE 1เม็ด,ทำผิวกรีดลายเส้นสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 8x15มิล / นน. 1.5กรัม

฿ 780 ฿ 780

ต่างหูเงินฝังพลอย cz 1เม็ด,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 3x3มิล /นน. 0.6กรัม

฿ 300 ฿ 300

ต่างหูเงินฝังพลอย cz 28เม็ด,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 8x8มิล / 2.3กรัม

฿ 870 ฿ 870

ต่างหูเงินฝังพลอย cz 64เม็ด,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 11x11มิล / 2.7กรัม

฿ 1,470 ฿ 1,470