ต่างหู

New

ต่างหูเงินฝังพลอย CZ 52เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 8x16มิล / นน. 1.3 กรัม

฿ 1,110 ฿ 1,110
Best Seller

ต่างหูเงินฝังพลอย AMETHYST 7x9มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 7x10มิล / นน. 3.5 กรัม

฿ 1,440 ฿ 1,440

ต่างหูเงินฝังพลอย SAPPHIRE ผิวด้านสลับเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้าง xสูง 6x10มิล / นน. 1.78กรัม

฿ 630 ฿ 630

ต่างหูเงินเกลี้ยง ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 7x30มิล / นน. 1.3 กรัม

฿ 390 ฿ 390

ต่างหูเงินเกลี้ยง ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 9x30มิล / นน. 0.9 กรัม

฿ 480 ฿ 480

ต่างหูเงินฝังพลอย BLACK CZ 44 เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 10x10มิล / นน. 5.8กรัม

฿ 1,500 ฿ 1,500

ต่างหูเงินฝังเพชร H P3/0.04cts. ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 9x9มิล / นน. 1.1กรัม

฿ 1,440 ฿ 1,440

ต่างหูเงินฝังเพชร H P3/0.03cts. ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 5x24มิล / นน. 2.7กรัม

฿ 1,410 ฿ 1,410

ต่างหูเงินฝังพลอย SAPPHIRE ,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 1.2x35มิล / นน. 2.7กรัม

฿ 990 ฿ 990

ต่างหูเงินฝังพลอย TIGER HEMATITE OV8X10,ผิวเงา กว้างxสูง 9x11มิล / นน. 2.6กรัม

฿ 690 ฿ 690

ต่างหูเงินบอลขนาด 6 มิล,ผิวขัดเงา,ชุบทอง3ไมครอน / นน. 1.2กรัม

฿ 550 ฿ 550

ต่างหูเงินฝังพลอย AMETHYST RD5MM,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้าง6.5มิล / นน.1.5กรัม

฿ 570 ฿ 570

ต่างหูเงินฝังพลอย CZ OV6X8,ผิวเงา กว้างxสูง 8x10มิล / นน. 2กรัม

฿ 510 ฿ 510

ต่างหูเงินประกอบหน้าทอง 9เค ผิวขัดเงารมดำ ขนาด 6x6มิล / นน. 1.9 มิล

฿ 1,500 ฿ 1,500

ต่างหูเงินบอลขนาด 4 มิล,ผิวขัดเงา,ชุบทอง3ไมครอน / นน. 0.8กรัม

฿ 380 ฿ 380

ต่างหูเงินเกลี้ยง ผิวกรีดลายเส้นสลับเงา ชุบทอง3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 12x18มิล / นน. 5.6 กรัม

฿ 1,530 ฿ 1,530

ต่างหูเงินติดมุกน้ำจืดสีขาว ผิวเงาชุบทอง3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว ขนาด 12x12มิล / นน. 3.2 กรัม

฿ 1,290 ฿ 1,290

ต่างหูเงินติดมุกน้ำจืดสีเทาขนาด 5-5.5มิล,มุกน้ำจืดสีขาวขนาด 7.5-8มิล,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 10x18มิล / นน. 5.3กรัม

฿ 1,560 ฿ 1,560

ต่างหูเงินเกลี้ยงประกอบหน้าทอง 14เค ผิวเงา ผิวด้านสลับเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 11x16.5มิล / นน. 4.7 กรัม

฿ 2,150 ฿ 2,150

ต่างหูเงินฝังเพชร H P3/0.01cts. ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 7x8มิล / นน. 1.6กรัม

฿ 720 ฿ 720

ต่างหูเงินเกลี้ยง,ผิวเงา,ชุบดำรูทีเนี่ยม, กว้างxสูง 17x22มิล / นน. 2.3กรัม

฿ 540 ฿ 540

ต่างหูเงินเกลี้ยง,ผิวเงา,ชุบเงิน, กว้างxสูง 15x25มิล / นน. 4กรัม

฿ 720 ฿ 720

ต่างหูเงินเกลี้ยงปะหน้าทอง 9K ,ผิวรมดำขัดเงา กว้างxสูง 13x13มิล /นน. 3.2กรัม

฿ 1,980 ฿ 1,980

ต่างหูเงินปะหน้าทอง 9K ฝังพลอย cz สีขาว 1เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 10x18มิล /นน. 3กรัม

฿ 2,150 ฿ 2,150

ต่างหูเงินฝังเพชร H P3/0.02cts.ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองชมพู3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว กว้างxสูง 9x8มิล / นน. 2กรัม

฿ 1,230 ฿ 1,230

ต่างหูเงินเกลี้ยง,ผิวเงา,ชุบทอง3ไมครอน กว้างxสูง 9x17มิล / นน. 1.6กรัม

฿ 840 ฿ 840

ต่างหูเงินฝังเพชร H P1/0.06cts.,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 7x12มิล / นน. 1.5กรัม

฿ 2,850 ฿ 2,850

ต่างหูเงินเกลี้ยง,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 8x20มิล / 2.2กรัม

฿ 450 ฿ 450

ต่างหูเงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 24x36 มิล / นน. 11.5 กรัม

฿ 2,340 ฿ 2,340

ต่างหูเงินฝังพลอย cz 28เม็ด,LAVENDER CZ ขนาดRD10มิล 2เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 13x21มิล / นน. 6.8กรัม

฿ 1,500 ฿ 1,500