งานเงิน

จี้เงินฝังพลอย BLACK SAPPHIRE 3เม็ด,ผิวร่อนเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 15x27มิล / นน. 4.1กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 720 ฿ 720

จี้เงินเกลี้ยง ผิวกรีดลายเส้นสลับเงา ชุบทอง3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 17x29มิล / นน. 4.8 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,110 ฿ 1,110

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวรมดำขัดเงา กว้างxสูง 10x12มิล / นน. 2.8กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 570 ฿ 570

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 12.5x22มิล / นน. 2.9กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 480 ฿ 480

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 29x37มิล / นน.4.5กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 750 ฿ 750

จี้เงินฝังพลอย WHITE SAPPHIRE 1เม็ด,ผิวกรีดลายเส้นสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 16x16มิล /นน. 1.5กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 540 ฿ 540

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 12x14มิล / นน 1.6กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 780 ฿ 780

จี้เงินฝังเพชร H P3/0.02cts.,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 36.5x35มิล / นน. 7.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,650 ฿ 1,650

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวเงา,ชุบเงิน ,ขนาดกว้างxสูง 39X42มิล (ราคานี้ไม่รวมสร้อย) / นน.8.5กรัม

฿ 1,020 ฿ 1,020