งานพลอย

New

จี้เงินฝังพลอย CZ 36เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 13x26มิล / นน. 1.5 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 930 ฿ 930
Best Seller

จี้เงินฝังพลอย AMETHYST 9x11มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 10x13มิล / นน. 1.9 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,650 ฿ 1,650

จี้เงินฝังพลอย SAPPHIRE ผิวด้านสลับเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 8x14 มิล / นน. 1.23 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 510 ฿ 510

จี้เงินประกอบหน้าทอง 9เคฝังพลอย CZ 1เม็ด ผิวเงาชุบเงิน ขนาดกว้างxสูง 9x30มิล / นน. 2.8 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,980 ฿ 1,980

จี้เงินประกอบหน้าทอง 9 เคฝังพลอยCZ 1เม็ด ผิวเงา ขนาดกว้างxสูง 7.5x22.5มิล / นน. 2 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,320 ฿ 1,320

จี้เงินประกอบหน้าทอง 8เคฝังพลอย CZ 1เม็ด ผิวเงา ขนาดกว้างxสูง 8x18.5มิล / นน. 3.6 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 2,250 ฿ 2,250

จี้เงินฝังพลอย cz 1 เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 6x13มิล / นน. 0.45กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 240 ฿ 240

จี้เงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ RD4mm., ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 4x16มิล / นน.1.36กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 900 ฿ 900

จี้เงินฝังเพชร H P3/0.02cts.,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 12x23มิล / นน.1.2กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 870 ฿ 870

จี้เงินฝังพลอย cz 402เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองชมพู3ไมครอน กว้างxสูง 23x19มิล / นน. 9.4กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 3,300 ฿ 3,300

จี้เงินฝังพลอย cz 128เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 15x26มิล / นน. 8.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 850 ฿ 850

จี้เงินฝังพลอย cz 1 เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 6x7มิล / นน.0.75กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 285 ฿ 285

จี้เงินฝังพลอย CITRINE TRI12X12,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 17.5x30มิล / นน.7.6กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 3,900 ฿ 3,900

จี้เงินฝังพลอย AMETHYST MQ5X10 1เม็ด,สีเหลือง CITRINE MQ3X6 1เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 12x33มิล / นน. 5.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,380 ฿ 1,380

จี้เงินฝังเพชร H P3/0.02cts.,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองชมพู3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว กว้างxสูง 14x13มิล / นน. 3.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,260 ฿ 1,260

จี้เงินฝังพลอย SAPPHIRE OV4X5 1เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 8x20มิล / นน. 2.1 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 930 ฿ 930

จี้เงินฝังพลอย LIGHT SWISS BLUE TOPAZ RD2.5มิล 1เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 9x22มิล / นน. 2.8กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 600 ฿ 600

จี้เงินฝังพลอย WHITE ZIRCON 31เม็ด,มุกน้ำจืดขนาด7-7.5มิล 1เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองชมพู3ไมครอน กว้างxสูง 16x26มิล / นน. 2.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,250 ฿ 1,250

จี้เงินฝังพลอย WHITE SAPPHIRE 1เม็ด,ผิวกรีดลายเส้นสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 16x16มิล /นน. 1.5กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 540 ฿ 540

จี้เงินฝังพลอย CZ 20เม็ด ผิวเงา ชุบทองขาว ขนาดกว้างxสูง 13x25มิล / นน. 2.3 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 810 ฿ 810

จี้เงินฝังพลอย AMETHYST OV8x12มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 15x25มิล / นน. 9 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 2,340 ฿ 2,340

จี้เงินฝังพลอย BLACK ONYX 1เม็ด,เปลือกหอยมุก 1เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 28x48 มิล / นน. 6.85 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,260 ฿ 1,260

จี้เงินฝังพลอย CZ 7เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 9x16 มิล / นน. 1.3 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 450 ฿ 450

จี้เงินฝังเพชร H P1/0.02cts. 1เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 7x15มิล / นน.1.2กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,290 ฿ 1,290

จี้เงินฝังเพชร H P1/0.06cts. 3เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 8.5x14มิล / นน. 0.9กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 2,600 ฿ 2,600

จี้เงินฝังพลอย cz 47เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้าง xสูง 13x37มิล /นน. 2.6กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,260 ฿ 1,260

จี้เงินฝังพลอย CHAMPAGNE CZ TRI 15x15มิล 1เม็ด,พลอย cz 8เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้าง xสูง 20x48มิล / นน. 10.8กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,710 ฿ 1,710

ต่างหูเงินฝังพลอย SAPPHIRE OV 4x6 สีน้ำเงิน 1เม็ด,พลอย cz 12เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 9x10มิล / นน.1.94กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 2,250 ฿ 2,250

จี้เงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ TRI 12x12มิล ผิวเงากรีดลายเส้น ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 20x29มิล / นน. 7.6กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 2,850 ฿ 2,850

จี้เงินฝังพลอย SAPPHIRE 1เม็ด,พลอย cz 8เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว, กว้างxสูง 6x8มิล (ราคานี้ไม่รวมสร้อย) / นน. 0.4กรัม

฿ 900 ฿ 900