จี้

New

จี้เงินฝังพลอย CZ 36เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 13x26มิล / นน. 1.5 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 930 ฿ 930
Best Seller

จี้เงินฝังพลอย AMETHYST 9x11มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 10x13มิล / นน. 1.9 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,650 ฿ 1,650

จี้เงินฝังพลอย SAPPHIRE ผิวด้านสลับเงา ชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 8x14 มิล / นน. 1.23 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 510 ฿ 510

จี้เงินประกอบหน้าทอง 9เคฝังพลอย CZ 1เม็ด ผิวเงาชุบเงิน ขนาดกว้างxสูง 9x30มิล / นน. 2.8 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,980 ฿ 1,980

จี้เงินประกอบหน้าทอง 9 เคฝังพลอยCZ 1เม็ด ผิวเงา ขนาดกว้างxสูง 7.5x22.5มิล / นน. 2 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,320 ฿ 1,320

จี้เงินประกอบหน้าทอง 8เคฝังพลอย CZ 1เม็ด ผิวเงา ขนาดกว้างxสูง 8x18.5มิล / นน. 3.6 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 2,250 ฿ 2,250

จี้เงินประกอบหน้าทอง 9เค ผิวด้านสลับเงา รมดำ ขนาดกว้างxสูง 13x23มิล / นน. 2.4 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,140 ฿ 1,140

จี้เงินฝังพลอย cz 1 เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 6x13มิล / นน. 0.45กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 240 ฿ 240

จี้เงินฝังพลอย BLACK SAPPHIRE 3เม็ด,ผิวร่อนเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 15x27มิล / นน. 4.1กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 720 ฿ 720

จี้เงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ RD4mm., ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 4x16มิล / นน.1.36กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 900 ฿ 900

จี้เงินเกลี้ยง ผิวกรีดลายเส้นสลับเงา ชุบทอง3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว ขนาดกว้างxสูง 17x29มิล / นน. 4.8 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,110 ฿ 1,110

จี้เงินปะหน้าทองรูปหัวใจ 9K,ฝังพลอย cz 1 เม็ด,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 21.5x23มิล / นน.3.2กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,440 ฿ 1,440

จี้เงินประกอบหน้าทอง 9เค ฝังพลอย CZ 10เม็ด ผิวเงา ขนาดกว้างxสูง 9x19มิล /นน. 1.6 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,500 ฿ 1,500

จี้เงินฝังเพชร H P3/0.02cts.,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 12x23มิล / นน.1.2กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 870 ฿ 870

จี้เงินฝังพลอย cz 402เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองชมพู3ไมครอน กว้างxสูง 23x19มิล / นน. 9.4กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 3,300 ฿ 3,300

จี้เงินฝังพลอย cz 128เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 15x26มิล / นน. 8.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 850 ฿ 850

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวรมดำขัดเงา กว้างxสูง 10x12มิล / นน. 2.8กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 570 ฿ 570

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวรมดำขัดเงา กว้างxสูง 12x19มิล / นน. 6.6กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 930 ฿ 930

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 12.5x22มิล / นน. 2.9กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 480 ฿ 480

จี้เงินเกลี้ยง,หยอดสีคัลเลอร์อิทสีแดง,ผิวเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 15x14มิล / นน.2.3กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 630 ฿ 630

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 29x37มิล / นน.4.5กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 750 ฿ 750

จี้เงินฝังพลอย cz 1 เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 6x7มิล / นน.0.75กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 285 ฿ 285

จี้เงินฝังพลอย CITRINE TRI12X12,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 17.5x30มิล / นน.7.6กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 3,900 ฿ 3,900

จี้เงินฝังพลอย AMETHYST MQ5X10 1เม็ด,สีเหลือง CITRINE MQ3X6 1เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 12x33มิล / นน. 5.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,380 ฿ 1,380

จี้เงินฝังเพชร H P3/0.02cts.,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองชมพู3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว กว้างxสูง 14x13มิล / นน. 3.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,260 ฿ 1,260

จี้เงินฝังพลอย SAPPHIRE OV4X5 1เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 8x20มิล / นน. 2.1 กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 930 ฿ 930

จี้เงินฝังพลอย LIGHT SWISS BLUE TOPAZ RD2.5มิล 1เม็ด,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 9x22มิล / นน. 2.8กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 600 ฿ 600

จี้เงินฝังพลอย WHITE ZIRCON 31เม็ด,มุกน้ำจืดขนาด7-7.5มิล 1เม็ด,ผิวเงา,ชุบทองชมพู3ไมครอน กว้างxสูง 16x26มิล / นน. 2.7กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 1,250 ฿ 1,250

จี้เงินเกลี้ยง,ผิวด้านสลับเงา,ชุบเงิน กว้างxสูง 16x15มิล /นน. 2.3กรัม

฿ 540 ฿ 540

จี้เงินฝังพลอย WHITE SAPPHIRE 1เม็ด,ผิวกรีดลายเส้นสลับเงา,ชุบทองคำขาว กว้างxสูง 16x16มิล /นน. 1.5กรัม (ราคานี้ไม่รวมสร้อย)

฿ 540 ฿ 540