งานพลอย

New

แหวนเงินฝังพลอย CZ42เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 10.5 มิล / นน. 2.4 กรัม

฿ 1,140 ฿ 1,140

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังเพชร H P3/0.015cts.,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว หน้ากว้าง 13มิล /นน. 6.1กรัม

฿ 1,260 ฿ 1,260

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินประกอบหน้าทอง 8เค ฝังพลอยCZ 1เม็ด ผิวเงา ขนาดหน้ากว้าง 7 มิล / นน. 6.2 กรัม

฿ 1,620 ฿ 1,620

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ ผิวด้านสลับเงา ชุบเงิน ขนาดหน้ากว้าง 12 มิล / นน. 2.8 กรัม

฿ 600 ฿ 600

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังเพชร 1เม็ด H P3 0.03cts. ผิวด้านสลับเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 4 มิล / นน. 4.8 กรัม

฿ 1,680 ฿ 1,680

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังเพชร 1เม็ด H P3 0.03cts. ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 4 มิล / นน. 4.8 กรัม

฿ 2,370 ฿ 2,370

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย MALACHITE CUSH 12x12มิล ผิวเงาสลับทำลายเส้น ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 18 มิล / นน. 10.4 กรัม

฿ 1,740 ฿ 1,740

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย LAPIS OV 10x14มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 14 มิล / นน. 16.4 กรัม

฿ 2,050 ฿ 2,050

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย LEMON QUARTZ OV 9x11มิล ผิวเงา ชุบทองสีชมพู3ไมครอนสลับชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 14 มิล / นน. 6.5 กรัม

฿ 2,010 ฿ 2,010

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย CZ 9 เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 10 มิล / นน. 11.6 กรัม

฿ 1,830 ฿ 1,830

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังเพชร4เม็ด H P1 0.04cts. ติดมุกน้ำจืด 9.5-10มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 10 มิล / นน. 12.1 กรัม

฿ 2,800 ฿ 2,800

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังเพชร6เม็ด H P1 0.06cts. ติดมุกน้ำจืด 8.5-9มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 9 มิล / นน. 8.1 กรัม

฿ 1,560 ฿ 1,560

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 11 มิล / นน. 9.5 กรัม

฿ 1,470 ฿ 1,470

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย AMETHYST 2เม็ด,SKY BLUE TOPAZ 5เม็ด,SMOKY QUARTZ 2เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 16.5 มิล / นน.12.7กรัม

฿ 2,250 ฿ 2,250

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย PERIDOT RD6มิล ผิวเงา ชุบทองคำขาว หน้ากว้าง 8.5 มิล / นน. 5 กรัม

฿ 1,110 ฿ 1,110

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย CZ 3 เม็ด ผิวเงา ชุบเงิน หน้ากว้าง 9 มิล / นน. 4.2 กรัม

฿ 750 ฿ 750

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย CZ 15 เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว หน้ากว้าง 5 มิล / นน. 4.2 กรัม

฿ 960 ฿ 960

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย CZ 6เม็ด ผิวเงา ชุบทองคำขาว หน้ากว้าง 10 มิล / นน. 4.6 กรัม

฿ 990 ฿ 990

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย CZ HS10x10มิล ผิวเงา ชุบเงิน หน้ากว้าง 12 มิล / นน. 6.3 กรัม

฿ 930 ฿ 930

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย BLACK ONYX OV12x16 ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 19.5 มิล / นน. 7.3กรัม

฿ 1,260 ฿ 1,260

 

แหวนเงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 8 มิล / นน. 5.2 กรัม

฿ 930 ฿ 930

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย AMETHYST ผิวด้านสลับเงา ชุบทองสีชมพูสลับชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 18 มิล / นน. 7.6 กรัม

฿ 1,860 ฿ 1,860

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย GREEN AMETHYST ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 19 มิล / นน. 11.1 กรัม

฿ 2,000 ฿ 2,000

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย AMETHYST ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 18 มิล / นน. 10.7 กรัม

฿ 2,040 ฿ 2,040

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย WHITE QUARTZ ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 10 มิล / นน. 8.5 กรัม

฿ 1,650 ฿ 1,650

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย SKY BLUE TOPAZ ผิวเงา ชุบทองคำขาว ขนาดหน้ากว้าง 10 มิล / นน. 8.9 กรัม

฿ 2,550 ฿ 2,550

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินประกอบหน้าทอง 9เค ฝังพลอย cz 1เม็ด ผิวเงา หน้ากว้าง 6.5มิล/ นน. กรัม

฿ 3,100 ฿ 3,100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย cz 1เม็ด ผิวด้านสลับเงา ชุบเงิน หน้ากว้างขนาด 8มิล / นน.3.5กรัม

฿ 630 ฿ 630

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย CITRINE TRI10X10,ผิวด้านสลับเงา,ชุบทองคำขาว หน้ากว้าง 14มิล / นน.11.1กรัม

฿ 2,750 ฿ 2,750

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แหวนเงินฝังพลอย SPECTROLITE OV13x18 ผิวเงา ชุบเงิน หน้ากว้างขนาด 22.5มิล / นน. 11.3กรัม

฿ 1,950 ฿ 1,950

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)